Suosittele meitä

Yleislääkäri

Mikko Nenonen

Syntymävuosi: 1954
Lääketieteen tohtori, yleislääketieteen dosentti

Erikoisalat: yleislääketiede

Erityisosaaminen / -palvelut: Pitkäaikaissaurauksien seuranta ja hoito (diabetes, reuma, verenpainetauti yms).
Kotikäynnit. Kaikenikäiset potilaat ”vauvasta vaariin”.

Akuutit ongelmat, usean yhtäaikaisen sairauden hoidon kordinoiminen ja yksinkertaistaminen. Lääkehoidon kokonaisarvio.

Mielenteveys- ja päihdeongelmat. Mahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto.

Leikkaustoiminta: yleislääkärin pikkukirurgia, nivelpistot

Valmistumisvuosi ja työkokemus: LL 1978, yleislääketieteen erikoislääkäri 1989, lääketieteen tohtori 1995, yleislääketieteen dosentti 2002. 40 vuoden työkokemus monenlaisissa sairaala- ja terveyskeskustehtävissä sekä yksityislääkärinä. Kotikäyntitoimintaa vuodesta 1979 lähtien.

Fysikaalisen verisuoniterapian (BEMER) käyttäminen tukihoitona ja sovittaminen yhteen muiden hoitojen kanssa. Saatavissa myös ohjausta Kalevalaisen Jäsenkorjauksen ja erilaisten kasvisruokavalioiden käytöstä tukihoitona.
http://mikko-nenonen.bemergroup.com/

Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti

Ortopedia ja traumatologia

Raimo Niskanen

Syntymävuosi: 1954
Lääketieteen tohtori, ortopedian ja traumatologian dosentti

Erikoisalat ja -pätevyydet: kirurgi, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Erityisosaaminen / -palvelut: ortopedia yleensä, nivelpistokset, kotikäynnit.
Nivelten (olka, kyynär, polvi, nilkka) ja jänteiden tähystysleikkaukset, alaselän mikro- ja makroleikkaukset, urheiluvammat, hermovapautukset, jalkaterän leikkaukset

Leikkaustoiminta: Mehiläinen Lahti. Vastaanotto Lahdessa, Sysmässä ja Orimattilassa

Valmistumisvuosi ja työkokemus: LL 1980, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri 1994, lääketieteen tohtori 2006,
dosentti 2007

Kielitaito: suomi, englanti, venäjä

Diabeteshoitaja

Heidi Pajunen

Syntymävuosi: 1976

Sairaanhoitaja (sisätautien ja kirurgian sairaanhoito) 1998, Ravitsemisalan erikoistumisopinnot 2003, Sairaanhoitaja AMK 2005, Tulppaohjaajan koulutus 2010, Diabeteksen hoidon peruskurssi 2010, Tyypin 1 diabeteksen hoidon tehostaminen 2012, Ikihyvä- ryhmänohjaajakoulutus 2012. Vuosittain täydennyskoulutusta diabeteksesta, tulppa- ja Ikihyväryhmän ohjaamisesta.

Työkokemus: Hoitotyö Mikkelin keskussairaalan konservatiivisen tulosalueen vuodeosastoilla, Sairaanhoitajan tehtävät Lontoon Havering Hospitals NHS trust:ssa, työpisteinä Haroldwood ja Oldchurch Hospital, sairaanhoitajan tehtävät Sydneyn Royal Prince Alfred hospital:ssa, hoitotyö Heinolan kaupungin sairaalan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vuodeosastoilla sekä päivystyspoliklinikalla.

Diabeteshoitajan itsenäinen hoitotyö Heinolan terveyskeskuksessa vuodesta 2010 lähtien. Tulppa- valtimotautipotilaan kuntoutusryhmän ohjaus vuodesta 2010 lähtien sekä esidiabeetikoiden Ikihyväryhmien ohjaus vuodesta 2012 lähtien.

Palvelut: Tyypin 1 ja tyypin 2 diabeetikoiden määräaikaiskäynnit ja hoitosuunnitelma, insuliinihoidon aloitus ja insuliinihoidon säätö, elintapaohjaus, asiantuntijahoitajana luennointi ja kouluttaminen.

Vaikka käyt yksityisesti diabeteshoitajalla, niin hoitotarvikkeet saat silti aina lähetteellämme maksutta oman kuntasi hoitotarvikejakelusta!

Fysioterapiaa

Kalle Niskanen

Syntymävuosi: 1991

Fysioterapeutti, työfysioterapeutti

Palvelut:
-fysioterapia / manuaalinen terapia
-hieronta
-faskia- & trigger-terapia
-leikkausta edeltävä ja leikkauksen jäkeinen kuntoutus

Valmistumisvuosi ja työkokemus:
– fysioterapeutti (AMK, 2015), työfysioterapeutti (TTL, 2017)
– Arte-lääkärit 2013 alkaen, Työterveys Wellamo 2018-2017, Työterveys Apila 2015-2017, SuomenTerveystalo 2017-2018

Sairaanhoitaja

Tuuli Toivonen

Syntymävuosi: 1974
Sairaanhoitaja AMK 2003, LAMK/akuutti- ja perioperatiivinen hoitotyö. Reumahoitaja 2010

Työkokemus: Päivystysvastaanoton hoitotyö, sairaanhoitajan vastaanottotyö sekä leikkaus- ja osin myös anestesiahoitotyö

Palvelut:
Sairaanhoitajan vastaantotto: injektiot, korvahuuhtelut, pienten haavojen ja palovammojen hoito, krooniset haavat ja siteiden vaihdot, ompeleiden ja haavahakasten poistot.

Lyhyet sairauslomat ja sairauden hoito-ohjeet, hoidon tarpeen arvio, hoitolomatodistukset lapsen sairauden vuoksi.
Yleinen terveysneuvonta ja ohjaus, verenpaineen mittaukset, lääkärin määräämien hoitojen toteutus, laboratorionäytteiden otto.

Kotikäynnit, lääkkeiden jako.

Fysikaalinen Bemer-verisuoniterapia

Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti

Sosiaalityöntekijä

Maarit Hildén

Syntymävuosi: 1977
Tutkinnot: Sosionomi AMK 1999, Sosiaalityöntekijä YTM 2017

Lisä- ja täydennyskoulutus: Erityispedagogiikan perusopinnot 2001, Perhekouluohjaajaopinnot 2007, Neuropsykiatrinen valmentaja 2012, Kiusaamisesta toipuvien vertaisryhmäohjaajakoulutus 2013, Positiivisen psykologian asiantuntijaopinnot 2020, Lyhytterapeuttisen työotteen perusopinnot 2021.

Työkokemus: Lastentarhanopettaja, esiopettaja, aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijänä sekä palvelutarpeen arvioinnissa että lastensuojelussa ja vastaavan kuraattorin tehtävät.

Palveluni:

Keskustelukäynnit
-esim. elämän muutos- tai kriisitilanteissa

Palveluohjaus
-esim. tukea erilaisten lomakkeiden ja hakemusten täyttämiseen

Vanhemmuuden tuki
-Minulla on yli kahdenkymmenen vuoden työkokemus lasten ja perheiden kanssa työskentelystä. Olen työskennellyt paljon myös erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa. Vanhemmuudessa tulee eteen monenlaisia, yllättäviä ja joskus ylivoimaisia tilanteita. Vanhemmuuteen saattaa liittyä myös paljon huolta lapsen hyvinvoinnista tai omasta jaksamisesta. Näissä tilanteissa on tärkeää, että ei jää yksin.

Neuropsykiatrinen valmennus lapsille, nuorille, aikuisille sekä perheille
-Valmennuksen avulla pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet (esim. ADHD, Asperger) ja toiminnan ohjauksen pulmat aiheuttavat haasteita arkeen.

Hyvinvoinnin vahvistaminen positiivisen psykologian keinoin
-Helppoja, arkilähtöisiä keinoja, joiden avulla jokainen voi vahvistaa omaa hyvinvointiaan arjessa

Kotikäynnit

Tiedustelut ja ajanvaraus ”virka-aikana” puh: 0400 834175. Jos puhelimeen ei vastata niin jättäkää yhteydenottopyyntö.